Diskuze

TOPlistLetecká doprava

28. října 2022

LETADLA: Letecká doprava

dTest: I letecká doprava má svá pravidla. Při velkém zpoždění máte nárok na jídlo či ubytování.

Během letošních prázdnin opět narostl počet cestujících leteckou dopravou, přičemž ne každá cesta proběhla dle představ cestujících a mnohé se pro zrušení letu neuskutečnily vůbec. Cestující si většinou myslí, že se na leteckou přepravu vztahují stejné předpisy jako na ostatní způsoby dopravy, nebo si naopak vůbec neví při vyskytnutí problému rady. V případě zpoždění nebo zrušení letu je ale třeba být připraven a reagovat informovaně. Jinak hrozí, že cestující bude na svých právech krácen.

Letecká doprava je ze své podstaty ve většině případů mezinárodní. Není tak možné ji kontrolovat národními předpisy a namísto toho se užijí unijní či mezinárodní předpisy. Práva cestujících jsou tedy odlišná oproti např. cestě vlakem. Toto ale neznamená, že dopravce může let jen tak zrušit. Je třeba rozlišovat, zda je let zrušen z důvodu tzv. vyšší moci, kam spadá např. nebezpečné počasí či výbuch sopky, nebo z jiných důvodů. „Pokud let není zrušen z důvodu vyšší moci, pak má cestující právo na odpovídající náhradu, která se určuje podle délky letu a pohybuje se od 250 eur na osobu do 600 eur na osobu,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Stejně tak má cestující i určitá práva při značném zpoždění letu. Míra práv se opět určuje v závislosti na délce zpoždění a délce letu, přičemž platí přímá úměra – čím delší let, tím delší povolené zpoždění.

Ilustrační foto Pixabay

Zjistěte si předem délku letu a vaše případné nároky

Jak bylo zmíněno, výše nároku se liší podle délky letu. Rozlišujeme mezi lety do 1500 km, lety mezi 1500–3500 km a lety nad 3500 km.

Při zrušení letu do vzdálenosti 1500 z důvodu jiných, než je vyšší moc, má cestující nárok na paušální náhradu 250 eur. Při letu v délce mezi 1500–3500 km je výše náhrady 400 eur a u letů nad 3500 km 600 eur.

„V případě podstatného zpoždění má cestující nárok primárně na přiměřenou stravu a občerstvení. Stejně tak má ale cestující nárok např. na dva bezplatné telefonní hovory. Je-li to nezbytné, musí dopravce zajistit cestujícímu také ubytování,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Za podstatné se považuje zpoždění delší než 2 hodiny u letů do 1500 km, delší než tři hodiny u letů mezi 1500–3500 km a delší než 4 hodiny u letů nad 3500 km. Občerstvení musí být přiměřené délce zpoždění – jeho podstata se ale může lišit. Primárně se jedná o tekutiny a studená jídla. V případě delšího zpoždění se ale může jednat i o jídla teplá.

„Jak náhrada za zrušený let, tak nároky při zpoždění letu se nicméně týkají pouze letů z letišť na území Evropské unie, nebo pokud je dopravcem společnost z členského státu EU,“ dodává Eduarda Hekšová. V případě, že tedy cestujete např. z České republiky do Egypta, pak pod danou ochranu spadáte. Pokud ale zpátky letíte egyptskou společností, je ochrana odlišná.

Pokud potřebujete poradit ohledně Vašich spotřebitelských práv ve vztahu k letecké dopravě, můžete se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.

Zdroj: dTest.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum