Diskuze

TOPlistRevitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad

2. září 2021

PRAHA: Revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad

DPP začal s výstavbou výtahů a revitalizací stanice metra Jiřího z Poděbrad.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) 1. září 2021 zahájil revitalizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad. V rámci ní vybuduje nový výstup ze stanice v podobě výtahů z nástupiště až do uliční úrovně ve Vinohradské ulici a vymění stávající eskalátory za nové. Stanice a její vestibul dostanou také nové úspornější osvětlení, rozvody či vzduchotechniku. Práce budou po většinu času probíhat za plného provozu metra, pouze s lokálními zábory. Během výměny eskalátorů bude DPP muset stanici na 10 měsíců uzavřít, a to od ledna do října 2023. Dokončení modernizace stanice a zprovoznění výtahů DPP předpokládá na konci února 2024. Jiřího z Poděbrad se poté stane 47. plně bezbariérovou stanicí pražského metra. Zhotovitelem je „Společnost Jiřího z Poděbrad“ ve složení STRABAG a. s. a AŽD Praha s.r.o. Předpokládané stavební náklady na revitalizace stanice jsou 1,29 miliard Kč.

Práce na revitalizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad budou nejdříve probíhat v parku na samotném náměstí Jiřího z Poděbrad mezi kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně a Vinohradskou ulicí. Po zřízení staveniště a skrývce ornice bude na místě probíhat archeologický průzkum. Současně s ním začne zhotovitel s hloubením těžní a montážní šachty, ve které bude později osazena první dvojice výtahů. Ze dna šachty v hloubce 31 metrů budou práce pokračovat ražbou necelých 60 metrů dlouhé přestupní chodby nad samotný strop nástupiště. Z tohoto místa bude nutné vyhloubit další, 19metrovou šachtu, ve které bude druhá dvojice výtahů. Celková hloubka báňského díla, tj. šachet a štol, bude více zhruba 50 metrů pod povrchem náměstí.

Foto: Jiřího z Poděbrad, autor DPP

Dvojice výtahů spojující nástupiště a přestupní chodbu bude umístěna v čele stanice, tj. na opačné straně, než jsou eskalátory. Nosnost každého z nich bude 1600 kg, zdvih výtahu z úrovně nástupiště do přestupní chodby 16,967 metrů a rychlost 1,6 m/s. Výtahy budou mít dvě stanice – nástupiště a přestupní chodbu, kterou se cestující dostanou ke druhé dvojici výtahů do uliční úrovně. Nosnost každého z těchto výtahů bude také 1 600 kg, zdvih z úrovně přestupní chodby na povrch 28,1 metru a rychlost 2 m/s. Také tato dvojice výtahů bude mít pouze dvě stanice – přestupní chodbu a uliční úroveň. Kiosek horní stanice výtahů bude umístěn v parku vedle chodníku ve Vinohradské ulici, naproti stávající tramvajové zastávce Jiřího z Poděbrad směr centrum, což je pro cestující ideální vazba při přestupu z tramvaje na metro a naopak.

„Revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad je v rámci oprav a rekonstrukcí stávající dopravní infrastruktury v metru letos největší investiční projekt Prahy a DPP. Potrvá 910 dnů resp. 2,5 roku. Na základě koordinace a dohody s Prahou 3 a DPP jsme tři různé akce spojili do jedné, sice větší a delší, ale uděláme vše najednou – postavíme nové výtahy, vyměníme eskalátory, opravíme a zrevitalizujeme stanici i její vestibul. Je to ta nejpřijatelnější verze pro všechny strany. Jiřího z Poděbrad bude po dokončení modernizace 47. bezbariérovou stanicí pražského metra. S plánovanou rekonstrukcí Vinohradské ulice počítáme také s bezbariérovým okolím stanice a tramvajových zastávek,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„V Praze 3 máme tři stanice metra a doposud není žádná z nich bezbariérová. Vím, že tohle je věc, která zajímá nejen cestující s handicapem, ale také rodiče s kočárky a řadu dalších skupin, pro které je cesta po eskalátoru nepříjemná či dokonce nemožná. Nový výtah je proto vítanou změnou,“ uvedl Jiří Ptáček, starosta Městské části Praha 3.

„Většina prací na Jiřího z Poděbrad bude probíhat v neveřejných částech stanice, jako např. výměna vzduchotechniky, kabelových rozvodů, výstavba výtahů, tj. na cestující bude mít minimální dopad pouze v podobě lokálních záborů ve veřejné části či na samotném náměstí. Jakmile se bude blížit prorážka do stanice, začneme současně s výměnou eskalátorů. Na nezbytnou dobu 10 měsíců ale budeme muset stanici uzavřít, vlaky ji budou pouze projíždět. Podle aktuálního harmonogramu by to mělo být od ledna do října 2023. Bude ale záležet na geologické situaci, jak rychle budeme moci postupovat s ražbami a jestli budeme moci používat trhací práce,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „V investicích do stávajících stanic metra budeme pokračovat i nadále. Zhruba za měsíc dokončíme modernizaci vestibulu Anděl – Na Knížecí a otevřeme jej pro cestující, a ještě letos bychom chtěli začít s výměnou stropní desky a revitalizací vestibulu stanice metra Florenc. Kromě toho intenzivně pracujeme v projektové přípravě na bezbariérové zpřístupnění a modernizaci dalších stanic, nejdále jsme v této chvíli se stanicemi Flora a Českomoravská. Projektanti připravují bezbariérové zpřístupnění i pro stanice Křižíkova a Malostranská, a v neposlední řadě novou 62. stanici metra Depo Zličín.“

„Jsme velmi rádi, že můžeme realizovat tuto stavební zakázku, která zvýší standard cestování v pražské veřejné dopravě. Pro společnost STRABAG se jedná o další velmi zajímavý projekt v oblasti podzemního stavitelství pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, jenž přichází po úspěšné realizaci části geologického průzkumu pro metro D. Doufáme, že při ražbě nám bude nakloněna jak geologie, tak i místní podmínky, abychom mohli veškeré stavební práce realizovat plynule a v souladu s časovým plánem, který předpokládá předání bezbariérového přístupu stanice do provozu na konci února 2024,“ doplnil Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG.

Kromě stavby výtahů a výměny stávajících eskalátorů za nové čeká Jiřího z Poděbrad rozsáhlá revitalizace. DPP opraví průsaky v celém rozsahu stanice, poškozené části obkladů a dlažby, kompletně vymění veškerou vzduchotechniku a kabelové rozvody a odstraní stávající přístřešky. Stanice i její vestibul dostanou nové, úspornější LED osvětlení, které nahradí stávající. DPP zde osadí nový jednotný systém umožňující dálkové řízení a monitorování osvětlení metra.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum