Diskuze

TOPlistRekonstrukce stanice Jinonice

8. prosince 2016 - tisková zpráva

DPP zahájil rekonstrukci stanice Jinonice na trase metra B

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) přistoupil k nezbytné rekonstrukci celé stanice z důvodu masivních průsaků podzemní vody a degradaci odvodňovacích systémů a nosných systémů obkladů stanice. Rekonstrukce bude využita i pro modernizaci technologické části, aby bezpečnostní standardy odpovídaly současné době.

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap, aby bylo omezení pro cestující co nejmenší. Přesto bude nutné stanici od začátku roku 2017 pro cestující na více než půl roku uzavřít. „První etapa stavebních prací v technických prostorách stanice začala bez omezení provozu s cestujícími již 1. listopadu. V první fázi provádíme především demontáž obkladů a podhledů. Pro druhou etapu prací pak bude stanice od 7. ledna do 7. srpna 2017 pro cestující vyloučena z provozu a vlaky metra budou stanicí v obou směrech pouze projíždět,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

Během druhé etapy dojde ke kompletní injektáži průsaků, sanaci ostění a montáži nového odvodňovacího systému. Zároveň budou probíhat práce na technologické části stavby ve veřejné části stanice. Dojde k modernizaci osvětlení ve stanici, úpravě silnoproudých rozvodů včetně rozvaděčů, úpravě řídicích a ovládacích systémů, úpravě požární signalizace, vzduchotechniky a slaboproudých rozvodů včetně rozhlasu ve stanici a kamerového systému. Zároveň budou nahrazeny některé, z hlediska požární bezpečnosti, nevyhovující materiály.

V rámci třetí etapy, již opět za plného provozu, proběhne montáž podhledů a obkladů ve veřejné části stanice a zároveň se budou dokončovat práce v technických prostorách stanice. Pro umožnění přístupu k ostění a provedení jeho sanace a injektáže průsaků je nezbytná demontáž kompletních obkladů v celé stanici, jež je součástí současných přípravných prací. Po provedení prací na ostění budou vyčištěné skleněné tvarovky osazeny zpět. Celá rekonstrukce by měla být dokončena do 17. listopadu 2017. Celkové náklady na rekonstrukci budou zhruba 145 mil. Kč.

„Jsme si vědomi historické a architektonické hodnoty obkladů stanice skleněnými tvarovkami z dílny sklářského umělce Františka Víznera. Těší mě, že se ve spolupráci s DPP, projektantem a architektem podařilo navrhnout řešení, které v maximální možné míře zachová původní obklad a tím i ráz celé stanice,“ vysvětluje Petr Dolínek, náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas (ČSSD).

Po dobu uzavřené stanice od 7. ledna do 7. srpna 2017 bude zajištěna náhradní autobusová doprava pomocí linky č. 137, která bude částečně odkloněná ze své původní trasy a zároveň budou tyto spoje posíleny tak, aby adekvátně uspokojily přepravní poptávku. O dopravních opatřeních bude DPP včas informovat.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum